Pochopení sociálního SEO a jeho významu

Publikujete na sociálních sítích a pak si držíte palce, aby to lidé skutečně viděli? V takovém případě se možná připravujete o nové potenciální příznivce i zákazníky. Pokud chcete, aby si vašeho obsahu všimli lidé, kteří aktivně hledají firmy, jako je ta vaše, nebo zboží, řešení či služby, které poskytujete, může vám sociální SEO pomoci.

Publikujete na sociálních sítích a pak si držíte palce, aby to lidé skutečně viděli? V takovém případě se možná připravujete o nové potenciální příznivce i zákazníky. Pokud chcete, aby si vašeho obsahu všimli lidé, kteří aktivně hledají firmy, jako je ta vaše, nebo zboží, řešení či služby, které poskytujete, může vám sociální SEO pomoci.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli, co sociální SEO znamená, proč je významné, a hlavně jak vám může pomoci rozšířit prezentaci vaší firmy na sociálních sítích.

Význam pojmu „SEO sociálních médií“

Technika integrace taktiky optimalizace pro vyhledávače (SEO) s platformami sociálních médií s cílem zvýšit pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání, jakož i jejich návštěvnost a v konečném důsledku i počet konverzí, se označuje jako „sociální SEO“ nebo „SEO sociálních médií“.

V malé firmě často připadá zodpovědnost za správu sociálních médií a SEO na stejné zaměstnance, kteří ji vykonávají s minimálním nebo žádným zaškolením a pouze tehdy, pokud mají čas. V malých a středních podnicích je běžnou praxí, že k iniciativám v oblasti sociálních médií a optimalizace pro vyhledávače přistupují jako k samostatným marketingovým strategiím, které navrhují a realizují různí členové týmu, oddělení nebo dokonce externí konzultanti či marketingové agentury.

Proč byste se měli zaměřit na SEO sociálních médií?

  1. Google používá k určení pořadí jednotlivých webových stránek celou řadu faktorů. Pro účely hodnocení zohledňuje chování uživatelů na webu i mimo něj. Jedním z nejdůležitějších aspektů off-page SEO je budování odkazů. Dodnes jsou příchozí odkazy pro vyhledávače hlavním signálem kvality. Obsah, který je hojně sdílen na platformách sociálních médií, je silným ukazatelem jeho kvality. Pokud vaše publikum pozitivně reaguje na vámi poskytované informace, Google to vezme na vědomí. Pokud se zapojuje mnoho lidí (čtením, komentováním a sdílením), je to jasný ukazatel, že získáváte na věrohodnosti.

 

  1. Cílem sociálních médií je zvýšit návštěvnost vašich optimalizovaných stránek, což podporuje popularitu a čtenost vašeho profilu a podporuje větší účast na sociální síti. Pokud přilákáte správné publikum, můžete podpořit interakci s vaším obsahem. Vhodní lidé budou chodit na vaše webové stránky, budou více nadšeni informacemi, které poskytujete, zůstanou na vašich stránkách déle a budou se hlouběji věnovat obsahu stránek, aby získali další podrobnosti o tom, co nabízíte. Vaše síť se bude rozrůstat exponenciální rychlostí v důsledku jejich zvýšené angažovanosti u vás a zvýšené pravděpodobnosti, že budou sdílet vaše materiály se svými vlastními sledujícími.

 

Google provádí časté „procházení“ každé jednotlivé webové stránky. Může však nějakou dobu trvat, než Google projde a zaindexuje vaše nově přidané stránky. Tím, že upozorníte Google na přítomnost čerstvých informací na vašich stránkách, mohou příspěvky v sociálních médiích proces indexace urychlit.

 

  1. Máte někdy pocit, že mluvíte do prázdné místnosti? Přidávání nových materiálů na webové stránky a obdržení několika málo nebo žádných odpovědí může vyvolat tento dojem. Sociální média vám však umožňují zaměřit se na konkrétní věci, provádět ankety a získávat zpětnou vazbu od publika, jaký materiál by od vás chtělo vidět. Mělo by docházet k častému testování obsahu. Kam mají jednotlivci tendenci klikat nejčastěji? Můžete to použít jako druh A/B testování, abyste zjistili, jak fungují různé názvy a uspořádání materiálů, a podle toho je upravit.

 

  1. Při psaní příspěvků na blog můžete mít jen přibližný odhad, co vaše publikum chce, ale po sdílení těchto příspěvků na sociálních sítích získáte jasnou představu o tom, co si skutečně myslí. Vezměte v úvahu, co říká komunita. Provádějte průzkumy. Ověřte si u cílového publika, co si o vašem obsahu myslí. Navíc možná budete muset materiál doladit tak, aby více vyhovoval. Je to fantastická metoda, jak zúžit marketingové zaměření a oslovit určité skupiny klientů specializovanými sděleními.

 

  1. Sociální média poskytují nepřeberné množství příležitostí k naslouchání. Zjistíte, co si lidé myslí a kde se objevují trendy. Můžete najít nové potenciální kombinace klíčových slov. Je to úžasný zdroj informací o vývoji v oboru a dalších možných příležitostí ke studiu. Pokud objevíte nějaké zajímavé informace, můžete je využít k napsání nových příspěvků pro své vlastní webové stránky.

 

  1. Optimalizace pro vyhledávače je nepřetržitá praxe. Aby byly různé přístupy účinné, je třeba čas. Správnou kombinací sociálních médií a tvorby webových stránek můžete zvýšit viditelnost svých stránek a zapojení uživatelů, což povede k lepším výsledkům. Úspěch v podnikání v průběhu času je konečným cílem každé marketingové kampaně. Oslovit cílové klienty, poskytnout jim to, co chtějí, a profitovat z jejich růstu v průběhu času, toho všeho lze dosáhnout pomocí kombinace strategií.

 

Analýza efektivity sociálních médií

Znalost vašich cílů a sledování pokroku je zásadní pro úspěch optimalizace pro vyhledávače a marketingových kampaní v sociálních médiích. Měření a vyhodnocování marketingového úsilí a jeho výsledků vám může pomoci dosáhnout vašich cílů. Neztrácejte čas a energii snahou opravit něco, co není rozbité. Poznání toho, co v kampaních sociálních médiích funguje a nefunguje, vyžaduje pečlivé zaznamenávání a analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Proto můžete své úsilí zaměřit na zlepšení příslušných KPI. Měření ukazatelů, které považujete za přínosné, je zásadní, ať už chcete sledovat počet sdílení v sociálních médiích nebo množství návštěvnosti, kterou produkujete prostřednictvím sociálních odkazů.

Dříve než naskočíte na horskou dráhu SEO pro sociální média, promyslete si strategii a způsob sledování výsledků. Skoncujte se spekulacemi a místo toho se začněte opírat o fakta. Budete tak v budoucnu schopni vidět věci jasněji. Spojte se s námi nyní, abyste se dozvěděli, jak mohou naši specialisté pomoci vaší společnosti s integrací sociálních médií a SEO.

Don’t Stop Here

More To Explore

Jak vytvořit SaaS SEO strategii

Jak vytvořit SaaS SEO strategii

Pro dlouhodobý růst firmy SaaS je nutná účinná strategie SEO. Je to patrné u značek, jako jsou Shopify, HubSpot a Ahrefs, které dosáhly svého cílového publika prostřednictvím úspěšných kampaní SaaS SEO. Vytvoření úspěšné SEO kampaně pro společnost SaaS vyžaduje seriózní plánování.

Pochopení sociálního SEO a jeho významu

Let's Talk Marketing

small_c_popup-1.png

Kontaktujte Nás

Stačí vyplnit formulář níže

©2022 Benlola Marketing Services